Your partner in quality

Belned nu ook PEFC-gecertificeerd.

Belned B.V. is nu naast FSC®- (en KOMO-) ook PEFC-gecertificeerd (Certificaatnummer: SKH-PEFC-COC-5319)

Gegarandeerd duurzaam met het PEFC-keurmerk
Ruim 1.000.000 boseigenaren die zijn aangesloten bij PEFC beheren wereldwijd ruim 310 miljoen hectare gecertificeerd bos volgens de eisen en criteria van PEFC.

Meer dan 20.000 bedrijven in de handelsketen hebben een PEFC Chain of Custody certificaat om duurzaam hout en papier te leveren. Zo zijn PEFC gecertificeerde hout(producten) en papier traceerbaar vanaf het bos tot in de vele eindproducten. Belned is één van die bedrijven.

Het PEFC-keurmerk geeft u de garantie dat onze houtproducten uit duurzaam beheerde bossen afkomstig zijn. Daarmee draagt u bij aan meer duurzaam bosbeheer wereldwijd. Bij het PEFC-keurmerk gaat het niet alleen om ecologische, maar ook om economische en sociale aspecten.

Het PEFC-keurmerk garandeert:

  • handhaving en verbetering van de biodiversiteit;
  • bescherming van ecologisch waardevolle gebieden;
  • in stand houden van het bos, dus voorkoming van ontbossing;
  • verbod op het gebruik van gevaarlijke chemicaliën en genetisch gemodificeerde organismen;
  • bescherming van de rechten en het welzijn van arbeiders in het bos en in de handelsketen;
  • inachtneming van de rechten van (inheemse) lokale bevolking.

FSC® en PEFC, twee keurmerken voor duurzaam bosbeheer naast elkaar gezet

  • Beide keurmerken houden rekening met economische, sociale en milieuaspecten.
  • De doelstelling van beide organisaties is gelijk, maar de weg ernaar toe verschilt. Dit geldt met name voor de manier waarop de certificatie wordt geregeld.
  • FSC® werkt van bos tot eindgebruiker (top-down) en PEFC van eindgebruiker tot bos (bottom-up).
  • Het logo mag bij beide keurmerken op het gecertificeerde product staan, als minimaal 70% van het materiaal uit gecertificeerd bos komt.

Verschillen tussen de keurmerken zullen er altijd zijn. Het gaat om het kenmerk “duurzaam bosbeheer”, niet om het keurmerk. Het belangrijkste is de overeenkomst: duurzaam bosbeheer en het verhogen van de oppervlakte gecertificeerd bos wereldwijd. Wanneer u kiest voor FSC of PEFC gecertificeerde producten, kiest u bewust voor duurzaam bosbeheer, dus een verantwoorde keuze!

N.B. Van alle bos in de wereld is nu ongeveer 400 miljoen hectare gecertificeerd. Dat is nog geen 10% van het wereld bosareaal. Er is dus nog een wereld te winnen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *