Specialist in beglazingsartikelen
Postbus 410  •  4940 AK Raamsdonksveer  •  T (0162) 576 576  •  F (0162) 521 107  •  E

ENKELE BELNED VOORZETRAAM PROJECTEN

     
 Kasteel Dussen

Kasteel Dussen kan door
de bescherming van de
glas-in-lood-ramen met
voorzetramen van 4mm
dik Lexan nu ook de
moderne belagers weerstaan.

 
     
   
 

De oude TU te Delft is omge-
bouwd tot een appartementen-
complex met behoud van de
prachtige raampartijen.
Om aan de warmte- en geluids-
isolatie-eisen te voldoen is
gekozen voor voorzetramen in
twee delen; een vast deel en
een stolpdeel.

  
     
 

In deze wijnkopertoren te
Zutphen
zijn Belned
voorzetramen geplaatst voor de
geluidsisolatie.

 
   
     

Atheneum / klooster te

Heemstede

Hier zijn voorzetramen ge-
plaatst o.a. in de markante
koepel voor koude isolatie

 

 

In deze door Rietveld ontwor-
pen woning te Zutphen
zijn
voorzetramen geplaatst omdat
isolatieglas door de stalen
kozijnen niet mogelijk was.